Analiza cen konkurencji jako skuteczny sposób walki o klienta

Bez względu na to, czy jesteśmy właścicielami dużej firmy, czy też dopiero startujemy ze swoim biznesem, powinniśmy koniecznie pamiętać o tym, że jednym z najważniejszych elementów strategii jest analiza cen konkurencji. Pozwala ona przede wszystkim na pozyskanie istotnych informacji, które dotyczą kształtowania się cen konkretnych produktów bądź usług. Co istotne, jest to podstawa planowania wszelkich przyszłych działań w bardzo wielu obszarach. 

Kluczowe metody

Jedną z podstawowych, a jednocześnie niezwykle skutecznych metod służących do precyzyjnego przeprowadzenia analizy cen konkurencji jest zastosowanie specjalnych modeli ekonometrycznych, które obejmują różnorodne metody statystyczne oraz ekonomiczne. Opierają się one na danych historycznych i dostarczają bogaty zestaw narzędzi, pozwalając nam w ten sposób dokładnie przeanalizować całościowy zakres cen konkretnego produktu oferowanego klientom. Analiza cen konkurencji często też przebiega z wykorzystaniem specjalnego monitoringu online. Jego działanie można opisać za pomocą słów „web crawler” – w dosłownym tłumaczeniu jest to szperacz sieciowy (robot). Głównym zadaniem takiego programu jest poruszanie się po konkurencyjnym sklepie i zbieranie wszelkich niezbędnych danych o produktach znajdujących się w jego asortymencie (m.in. ceny, dostępność i data ważności).

Na co zwracać szczególną uwagę?

Jak już wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, analiza cen konkurencji powinna przebiegać z wykorzystaniem stosownych narzędzi i metod, pozwalających na zdobycie pożądanych informacji. Dopiero na ich podstawie jest możliwe podejmowanie właściwych decyzji dotyczących ustalania własnych cen. Największe znaczenie mają następujące dane: dynamika sprzedaży określonych produktów (zarówno aktualna, jak i zestawiona z poprzednim rokiem), wszelkie zmiany cen dla różnych wyrobów, promocje, typ klientów uzyskujących zdecydowanie największe korzyści z obniżek cen towarów, tempo wzrostu kosztów badań marketingowych, opinie konsumentów na temat zakupionych produktów, a także liczba klientów utraconych (w porównaniu z poprzednim rokiem lub kwartałem).

Korzyści płynące z profesjonalnej analizy cen konkurencji

Właściwie przeprowadzona analiza cen konkurencji pozwala skutecznie reagować na zmiany, które są dokonywane przez podmioty działające na rynku. Dzięki temu możliwa jest uczciwa walka o klientów. Pamiętajmy bowiem, że większość z nich zwraca ogromną uwagę na ceny nabywanych towarów. Na przykład sytuacja, gdy zaobserwujemy u konkurenta wyraźne skoki cen (nadmiernie ich zaniżanie i podwyższanie), może nam dać do zrozumienia, że ma on kłopoty finansowe lub zamierza wprowadzić do oferty nowy produkt, o znacznie lepszych parametrach niż poprzedni. Cena może również pokazać nam, w jaką konkretnie grupę konsumentów celuje aktualnie konkurent, a także czy jest nastawiony na zwiększenie sprzedaży, czy woli raczej sprzedać mniej, lecz przy zawyżonej prowizji.

Źródło informacji: https://dealavo.com/pl